sobota, 22 kwietnia 2017

Zofia Witkowska, Józef i Michał Witkowski

Zofia Witkowska
05.03.1893 - 12.02.1936
lat 42
poetka, pisarka

Józef Witkowski
21.02.1892 - 26.05.1976
lat 84
astronom
geofizyk, astrofizyk
profesor
Uniwersytetu Poznańskiego
członek PAU i PAN

Michał Witkowski
30.07.1926 - 05.10.1969
lat 43
chemik, geofizyk
muzyk, poeta

Stare Powązki
kwatera I (7/17)
[fot. z dn. 08.11.2016]

treść:

GRÓB TERLICZ-WITKOWSKICH
H. PORAJ 

JÓZEF WITKOWSKI 
DR MED. 
UR. 10.IV.1850 NA PODOLU ZM. 19.V.1925 W WARSZAWIE 

ZOFIA Z REUTTÓW 
WITKOWSKA 
DR FIL. POETKA POWIEŚCIOPISARKA 
UR. 5.III.1893 W WARSZAWIE ZM. 12.II.1936 W POZNANIU 

ANNA Z TARGONICH 
WITKOWSKA 
UR. 26.XI.1871 W KIJOWIE ZM. 5.III.1949 W POZNANIU 

MICHAŁ WITKOWSKI 
MGR CHEMII GEOFIZYK MUZYK I POETA 
UR. 30.VII.1926 W KRAKOWIE ZM. 5.X.1969 W PARYŻU 

LEOPOLD WITKOWSKI 
MGR PRAWA 
UR. 20.III.1895 W ODESSIE ZM. 22.XII.1971 W WARSZAWIE 

treść:

JÓZEF WITKOWSKI
PROFESOR ASTRONOMII UNIWERSYTETU POZNAŃSKIEGO 
CZŁONEK POL. AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI I POL. AKADEMII NAUK 
UR. 21.II.1892 ZM. 26.V.1976 

BARBARA KOTELBA - WITKOWSKA 
DR HABIL. NAUK FARMACEUTYCZNYCH 
DOCENT W INSTYTUCIE HEMATOLOGII W WARSZAWIE 
CZŁONEK MIĘDZYNARODOWEGO TOWARZYSTWA 
HEMATOLOGICZNEGO 
UR.16.IX.1930 ZM. 25.VII.1986 

ANNA WITKOWSKA 
DR N. CHEM. 
26.VII.1934 WARSZAWA - 10.II.2007 VEVEY

treść:

GRÓB REUTTÓW
H. GOZDAWA 

IZABELA Z LAUBRÓW 
REUTT 
UR. 30.XII.1872 W WARSZAWIE ZM. 28.V.1921 W WARSZAWIE 

TOMASZ REUTT 
DR MED. 
UR. 16.III.1860 W WARSZAWIE ZM. 5.II.1926 W WARSZAWIE 

STANISŁAW, ALEKSY, BRONISŁAW, TOMASZ 
JÓZEFA Z KONARZEWSKICH, MARIA Z THIEMÓW 

REUTTOWIE 

WANDA Z REUTTÓW 
KOBIERZYCKA Brak komentarzy:

Prześlij komentarz