sobota, 19 marca 2016

Katarzyna Jaczynowska i Stanisław Słoński


Katarzyna Jaczynowska
1873 - 03.09.1920
lat 47
pianistka
profesor
Konserwatorium Warszawskiego

Stanisław Słoński
09.10.1879 - 08.03.1959
lat 79
językoznawca, slawista
profesor
Uniwersytetu Warszawskiego
członek TNW, PAU, PAN

Stare Powązki
kwatera 101 (2/19)
[fot. z dn. 27.02.2016

treść:

Ś. P.
KATARZYNA
JACZYNOWSKA
PIANISTKA
PROFESOR
KONSERWATORIUM
WARSZAWSKIEGO
ŻYŁA LAT 47
ZM. 3.IX.1920

treść:

Ś. P.
DR STANISŁAW SŁOŃSKI
9.X.1879 - 8.III.1859

JĘZYKOZNAWCA, UCZONY BADACZ JĘZY-
KÓW SŁOWIAŃSKICH, PROFESOR UNIWERSYTE-
TU WARSZAWSKIEGO, DR H.C. UNIWERSYTE-
TU W SOFII, CZŁONEK POLSKIEJ AKADEMII
UMIEJĘTNOŚCI, BUŁGARSKIEJ AKADEMII NAUK
I KOMITETU JĘZYKOZNAWCZEGO POLSKIEJ
AKADEMII NAUK, KAWALER ORDERÓW

treść:

JĘZYK JEST JAK ZIEMIA OJCZYSTA
WŁASNOŚCIĄ NARODU

treść:

Ś. P.
ŁUCJA Z JACZYNOWSKICH
SŁOŃSKA
LAT 89   ZM. 20.V.1968


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz