sobota, 20 lutego 2016

Antoni Hergel *

grób z 1849 r.

Stare Powązki
kwatera 10 (2/15)
[fot.z dn. 29.12.2015]
rzeźby po bokach - brak danych

treść:

ANTONI HERGEL
b. Naczelnik w Kassie
Urzędu Pocztowego
i Emeryt
Przeżywszy lat 58 prze-
niósł się do wieczności
d. 24 Maja
1849 r.
Pogrążona Żona Dzie-
ci i Wnuk proszą o west-
chnienie do Boga

treść:

Tu spoczywają Zwłoki
Ś.p. Franciszki Hergel z domu Hauschildt
Żyła lat 58 urodziła się w (...) w Czechach
Tu dobra Matka i Żona
Przy swej rodzinie złożona
Którey dla żalu pamięci
Miłość dzieci pomnik święci


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz