sobota, 21 marca 2015

Filip Romanowski *

22.05.1794 - 18.12.1853
lat 59
malarz
pedagog

Stare Powązki
kwatera 25 (6/4)
[fot. z dn. 15.02.2015)


pomnik zniszczony
górna część stoi z tyłu, krzyż obok

tekst:

D.O.M.
FILIPOWI
ROMANOWSKIEMU
UR: D: 22 MAJA  R. 1794 W DNIU
18 GRUDNIA 1853, A W 60 ROKU
ŻYCIA SWEGO ZMARŁEMU
ARTYŚCIE SZTUKI MALARSKIEJ
I NAUCZYCIELOWI W INSTYTU-
CIE SZLACHECKIM
W DOWÓD SZACUNKU I PRZY-
WIĄZANIA POZOSTAŁA ŻONA
SYN I CÓRKA POMNIK TEN
WZNOSZĄ

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz