sobota, 22 marca 2014

Wiktoria Iljin, Cezaria Ilijn Szymańska, Marek Szymański **

Wiktoria Iljin
13.12.1918 - 14.06.1995
lat 76
rzeźbiarka

Cezaria Iljin Szymańska
02.04.1916 - 17.07.2007
lat 91
architekt

Marek Szymański
25.04.1895 - 27.03.1996
lat 100
dziennikarz

Stare Powązki
kw. 188 (pod murem)
[fot. z dn. 29.09.2013]
nagrobek:

projekt - Cezaria Iljin-Szymańska
wykonanie - Wiktoria Iljin (1972)

w tle - mur w remoncie

treść:

 † 

MODEST ILJIN 
GRÓB SYMBOL. 1875 - 9. III. 1942 

BRONISŁAWA ILJIN 
Z SZEMIOTÓW 12. VI. 1887 - 13. VIII. 1964 

MODEST ILJIN "KLIN" 
MGR INŻ. LĄD. 19. VII. 1909 - 24. II. 1941 
POR. ODDZ. MJR "HUBALA" 
ZGINĄŁ W OŚWIĘCIMIU GRÓB SYMBOL. 

WIKTORIA ILJIN "WIKA" 
ART. - RZEŹB. 13. XII. 1918 - 14. VI. 1995 
SANITARIUSZKA AK WOJSK. SŁUŻBA KOBIET 
POWSTANIE WARSZAWSKIE 
ODZNACZONA 
KRZYŻEM AK WARSZAWSKIM 
KRZYŻEM POWSTAŃCZYM 

CEZARIA ILJIN-SZYMAŃSKA "KAJA" 
ARCHITEKT 2. IV. 1916 - 17. VII. 2007 
ŁĄCZNICZKA AK KEDYW KG AK 
POWSTANIE WARSZAWSKIE ZGR. "RADOSŁAW" 
ODZNACZONA 
KRZYŻEM WALECZNYCH KRZYŻEM AK 
WARSZAWSKIM KRZYŻEM POWSTAŃCZYM 

MAREK SZYMAŃSKI "SĘP" 
DZIENNIKARZ 25. IV. 1915 - 27. III. 1996 
D-CA PIECHOTY ODZ. MJR "HUBALA" "SĘP" 
WYWIAD WSCH II KG ZWZ PÓŁNOC-WILNO 
KAPITAN AK ODDZ. DYSP. KEDYW KG AK "CZARNY" 
KOMP. WARSZ. 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI AK 
POWSTANIE WARSZ. ZGR "RADOSŁAW" "CZATA" 49 
ODZNACZONY 
SREBRNYM KRZYŻEM ORDERU WOJENNEGO 
VIRTUTI MILITARI 
KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU 
ODRODZENIA POLSKI 
4-KROTNIE KRZYŻEM WALECZNYCH 
KRZYŻEM AK WARSZWSKIM 
KRZYŻEM POWSTAŃCZYM I INNYMI


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz