wtorek, 18 marca 2014

Jan Jaworski *

Stare Powązki
kw. 178
(pod murem ul. Powązkowskiej)
[fot. z dn. 31.07.2013]

treść:

Ś. P.  JAN JAWORSKI
ZMARŁ D. 25 MARCA 1875 R. MAJĄC LAT 60.
ŻYCIE JEGO BYŁO PRAWDZIWIE CHRZEŚCIJAŃ-
SKIE, GDYŻ BYŁ DOBROCZYŃCĄ DLA BIEDNYCH
I OJCEM DLA SIEROT; A CICHEMI CNOTAMI ZJED-
NAŁ SOBIE SERCA WSZYSTKICH I ZASŁUZYŁ
NA POWSZECHNY SZACUNEK
POKÓJ JEGO DUSZY


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz