czwartek, 16 stycznia 2014

Jadwiga i Mieczysław Szymczak

Mieczysław Szymczak
05.10.1927 -  30.09.1985
lat 58
językoznawca
profesor Uniwersytetu Warszawskiego
kierownik Zakładu Językoznawstwa PAN
przewodniczący Komitetu Językoznawstwa PAN
przewodniczący
Głównej Komisji Ustalania Nazw Miejscowości
i Obiektów Fizjograficznych

Jadwiga Szymczak
13.05.1929 - 22.07.2010
lat 81
profesor
Szkoły Głównej Handlowej
specjalista w zakresie towaroznawstwa
pedagog

Cmentarz Wojskowy - Powązki
kw. C/39 (5/9)
[fot. z dn. 01.01.2014]Brak komentarzy:

Prześlij komentarz