piątek, 10 stycznia 2014

Andrzej Ryszkiewicz

05.05.1922 - 12.09.2005
lat 83
historyk sztuki
profesor
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
wieloletni wicedyrektor i dyrektor
Instytutu Sztuki PAN
pedagog


Cmentarz Wojskowy - Powązki
kw. K (1/39)
[fot. z dn. 28.12.2013]

tekst:

ŚLUB JEDEN
   I GRÓB JEDEN
    NA ZAWSZE
     NAS SPOIŁ

                                PROŚ, KTO MIJASZ,
                               BY BÓG NAS
                              W NIEBIE
                                    NIE ROZDWOIŁ

Ś. P.
PROF. ANDRZEJ
RYSZKIEWICZ

5 V 1922  -  12 IX 2005
WYCHOWAWCA KILKU POKOLEŃ
POLSKICH HISTORYKÓW SZTUKI,
POŁOŻYŁ WIELKIE ZASŁUGI
DLA ROZWOJU NAUKI I
KULTURY POLSKIEJ

MARIA
RYSZKIEWICZ

Z DOMU TCHORZEWSKA
31 X 1925  -  30 X 2012


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz