piątek, 22 listopada 2013

Jan Tomasz Seweryn Jasiński *

08.12.1806 - 14.01.1879
lat 72
aktor
reżyser i dyrektor teatru
pedagog
pisarz, tłumacz


Stare Powązki
kw. 22 (6/14)
[fot. z dn. 17.11.2013]


treść:

Ś. P.  JAN TOMASZ SEWERYN
JASIŃSKI
ARTYSTA i AKTOR DRAM. DYREKTOR TEATRÓW WARSZAWSKICH
urodzony 8 grudnia 1806 r. zmarły 14 stycznia 1879 r.
PRZEZ PÓŁ WIEKU SŁUŻYŁ Z MIŁOŚCIĄ SZTUCE KRAJOWEJ,
A W OGNISKU RODZINNEM ROZTACZAŁ W OKOŁO SIEBIE
ŚWIATŁO ROZUMU I CIEPŁO UCZUCIA. ZANIM SPRA-
WIEDLIWY OGÓŁ OCENI WEDŁUG RZETELNEJ WAR-
TOŚCI ZASŁUGI ARTYSTY I KIEROWNIKA SCENY KRAJO-
WEJ, ŻONA SKŁADA NA GROBIE TO SKROMNE ŚWIA-
DECTWO WSZYSTKICH CNÓT DOMOWYCH JAKIE
TYLKO ZJEDNOCZYĆ W SOBIE MOŻE KOCHAJĄCE
SERCE I SZLACHETNA DUSZA WZOROWEGO
MĘŻA – CZEŚĆ TWEJ PAMIĘCI DROGI TOWARZY-
SZU W WĘDRÓWCE ŻYCIA, KTÓRA TERAZ DO-
PIERO GDY CIĘ ZABRAKŁO, DŁUGĄ MI SIĘ
WYDAJE


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz