niedziela, 31 marca 2013

Franciszek Lieder i Wacław Lieder **

Wacław Lieder
27.09.1866 - 25.04.1912
lat 45
poeta, tłumacz

Stare Powązki
kwatera 7 (3/10)
[fot. z dn. 21.10.2012]
nagrobek - Andrzej Pruszyński
treść:

Ś. P.
FRANCISZEK LIEDER
PROFESSOR SZKOŁY POLYTECHNICZ-
NEJ W WARSZAWIE INSPEKTOR
SZKÓŁ W PUŁTUSKU EMERYT
URO. W WARMII  UM. 28 MAJA 1867
PRZEŻYWSZY LAT 77

Ś. P.
APOLONJA z MICHALSKICH
LIEDER
WDOWA PO PROFESSORZE  UR.9.LUT.
1797  ZM. 3 LIPCA 1868
treść:

Ś. P.
JAN LIEDER
OBYWATEL M. WARSZAWY
RADCA DWORU, KAWALER
ORDERÓW, EMERYT
UR.8-VII-1820  ZM.13-IV-1904
--------------------------------
z SADKOWSKICH
KATARZYNA LIEDER
UR.16-XI-1839  ZM.20-IX-1903
-------------------------------
WACŁAW LIEDER
POETA
UR.27.IX.1866  ZM.25.IV.1919 r  
treść:

D. O. M.
Żyłam bo chciałeś
Umieram bo każesz
Zbaw bo możesz
Józefa z Liederów

BAŁANDOWICZOWA
..... Franciszka Bałandowicza
ur. 18 września 1825 zmarła.....
1848 R.
................................
Pokój jej duszy
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz