poniedziałek, 24 września 2012

Antoni Fertner

zm. 27.08.1915
lat 67
działacz sportowy
wieloletni wiceprezes
Warszawskiego Związku Cyklistów
doprowadził do budowy toru kolarskiego na Dynasach
Stare Powązki
kwatera 221 (II)
[fot. z dn. 23.09.2012]
treść:

Ś. P.
ANTONI FERTNER
DŁUGOLETNI VICE-PREZES
WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA CYKLISTÓW
ŻYŁ LAT 67 - ZMARŁ 27 SIERPNIA 1915 R.

TEMU KTÓRY ŚWIECIŁ NAM
PRZYKŁADEM OFIARNEJ PRACY
NA NIWIE SPOŁECZNEJ I SPOR
TOWEJ I POZOSTAŁ NIEZAPOMNIA
NYM WZOREM PRZEWODNIKA
CZŁONKOWIE WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA CYKLISTÓW


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz