Kraków

Krypta Zasłużonych
w podziemiach kościoła oo. Paulinów na Skałce
ul. Skałeczna 15

kaplica w krypcie

Adam Asnyk
Jan Długosz 
Józef Ignacy Kraszewski
Teofil Lenartowicz
Jacek Malczewski
Czesław Miłosz
Wincenty Pol
Henryk Siemiradzki
Lucjan Siemieński
Ludwik Solski
Karol Szymanowski
Stanisław Wyspiański

1 komentarz: