poniedziałek, 24 kwietnia 2017

Pantaleon Szyndler i Zygmunt Dobrowolski

Pantaleon Szyndler
26.07.1846 - 31.01.1905
lat 58
malarz

Zygmunt Dobrowolski
13.05.1891 - 24,08.1981
lat 90
inżynier
specjalista budowy parowozów
profesor
Politechniki Warszawskiej
organizator i kierownik
Katedry Spawalnictwa

Stare Powązki
kwatera F/G (4/11)
[fot. z dn. 01.04.2017)


treść:

Ś.P.
ZBIGNIEW 
PORTASIEWICZ 
INŻYNIER 
UR. 5.VI.1927 - ZM. 21.II.1971 

ZYGMUNT 
DOBROWOLSKI 
PROF. POLITECHNIKI WARSZ. 
UR. 13.V.1891 - ZM. 24.VIII.1981 

MARIA 
DOBROWOLSKA 
UR. 7.VIII.1908 - ZM. 22.X.1998

Eugenia Lewicka

10.08.1896 - 29.06.1931
lat 34
lekarka, fizjoterapeutka
jedna z prekursorek medycyny sportowej
bliska znajoma marszałka Józefa Piłsudskiego
nie wyjaśniono powodu Jej śmierci
(nieszczęśliwy wypadek, otrucie, samobójstwo)

Stare Powązki
kwatera 154 (5/23)
[fot. z dn. 01.04.2017]

treść:

Ś. P.
EUGENIA LEWICKA 
DOKTÓR MEDYCYNY 

                       SŁONECZNEJ SIOSTRZE 
                                        BRAT

sobota, 22 kwietnia 2017

Zofia Witkowska, Józef i Michał Witkowski

Zofia Witkowska
05.03.1893 - 12.02.1936
lat 42
poetka, pisarka

Józef Witkowski
21.02.1892 - 26.05.1976
lat 84
astronom
geofizyk, astrofizyk
profesor
Uniwersytetu Poznańskiego
członek PAU i PAN

Michał Witkowski
30.07.1926 - 05.10.1969
lat 43
chemik, geofizyk
muzyk, poeta

Stare Powązki
kwatera I (7/17)
[fot. z dn. 08.11.2016]

treść:

GRÓB TERLICZ-WITKOWSKICH
H. PORAJ 

JÓZEF WITKOWSKI 
DR MED. 
UR. 10.IV.1850 NA PODOLU ZM. 19.V.1925 W WARSZAWIE 

ZOFIA Z REUTTÓW 
WITKOWSKA 
DR FIL. POETKA POWIEŚCIOPISARKA 
UR. 5.III.1893 W WARSZAWIE ZM. 12.II.1936 W POZNANIU 

ANNA Z TARGONICH 
WITKOWSKA 
UR. 26.XI.1871 W KIJOWIE ZM. 5.III.1949 W POZNANIU 

MICHAŁ WITKOWSKI 
MGR CHEMII GEOFIZYK MUZYK I POETA 
UR. 30.VII.1926 W KRAKOWIE ZM. 5.X.1969 W PARYŻU 

LEOPOLD WITKOWSKI 
MGR PRAWA 
UR. 20.III.1895 W ODESSIE ZM. 22.XII.1971 W WARSZAWIE 

treść:

JÓZEF WITKOWSKI
PROFESOR ASTRONOMII UNIWERSYTETU POZNAŃSKIEGO 
CZŁONEK POL. AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI I POL. AKADEMII NAUK 
UR. 21.II.1892 ZM. 26.V.1976 

BARBARA KOTELBA - WITKOWSKA 
DR HABIL. NAUK FARMACEUTYCZNYCH 
DOCENT W INSTYTUCIE HEMATOLOGII W WARSZAWIE 
CZŁONEK MIĘDZYNARODOWEGO TOWARZYSTWA 
HEMATOLOGICZNEGO 
UR.16.IX.1930 ZM. 25.VII.1986 

ANNA WITKOWSKA 
DR N. CHEM. 
26.VII.1934 WARSZAWA - 10.II.2007 VEVEY

treść:

GRÓB REUTTÓW
H. GOZDAWA 

IZABELA Z LAUBRÓW 
REUTT 
UR. 30.XII.1872 W WARSZAWIE ZM. 28.V.1921 W WARSZAWIE 

TOMASZ REUTT 
DR MED. 
UR. 16.III.1860 W WARSZAWIE ZM. 5.II.1926 W WARSZAWIE 

STANISŁAW, ALEKSY, BRONISŁAW, TOMASZ 
JÓZEFA Z KONARZEWSKICH, MARIA Z THIEMÓW 

REUTTOWIE 

WANDA Z REUTTÓW 
KOBIERZYCKA Bronisław Piątkiewicz

14.09.1878 - 04.12.1966
lat 88
geodeta
profesor
Politechniki Warszawskiej

Stare Powązki
kwatera 155/b (1/24)
[fot. z dn. 08.11.2016]czwartek, 20 kwietnia 2017

Antoni Szulc-Życki

22.01.1877 - 07.06.1958
lat 81
artysta operetkowy
kompozytor
dziennikarz

Stare Powązki
kwatera S
pod murem ul. Tatarskiej
[fot. z dn. 08.11.2016]

treść:

Ś.P.
ANTONI 
SZULC - ŻYCKI 
DŁUGOLETNI AKTOR OPERETKI 
I SCEN POLSKICH 
DZIENNIKARZ, AUTOR - KOMPOZYTOR 
ODZNACZONY KRZYŻEM KAWALERSKIM 
ORDERU ODRODZENIA POLSKI 
UR. 22.I.1877 - ZM. 7.VI.1958 
                                    KOCHANEMU OJCU 
                                                    CÓRKA 

Leon Szatzsznajder

20.02.1881 - 23.07.1972
lat 91
malarz, rzeźbiarz
medalier

Stare Powązki
kwatera I (7/22)
[fot. z dn. 08.11.2016]

treść:

LEON
SZATZSZNAJDER 
ART. PLASTYK 
UR. 20.II.1881 R. - ZM. 23.VII.1972 R.

treść:

Ś.P.
KATARZYNA Z BUDLEWSKICH 
TALIKOWSKA 
ŻYŁA LAT 44 ZM. 31.STYCZ. 1867 R. 

DOMICELA Z CZERWIŃSKICH 
TALIKOWSKA 
ŻYŁA LAT 24 ZM. 19 MAJA 1869 R. 

LUDWIK 
TALIKOWSKI 
ŻYŁ LAT 14 ZM. 1 WRZEŚNIA 1865 R 
PROSZĄ O ZDROWAŚ MARJA 

treść:

Ś.P. TEODORA Z TALIKOWSKICH
SCHATZCHNEJDER 
ŻYŁA LAT 70 ZM. D. 24 SIERPNIA 1919 R. 

Ś.P. JAKÓB SCHATZCHNEJDER 
ŻYŁ LAT 77 ZM. D. 9 GRUDNIA 1919 R. 

wtorek, 18 kwietnia 2017

Zofia Kietlińska i Edward Warchałowski

Zofia Kietlińska
1914 - 27.08.1989
lat 75
profesor
Politechniki Warszawskiej
prodziekan
Wydziału Geodezji i Kartografii

Edward Warchałowski
04.10.1885 - 06.03.1953
lat 67
geodeta
profesor i rektor
Politechniki Warszawskiej

Stare Powązki
kwatera 114 (4/7)
[fot. z dn. 08.11.2016]Bolesław Hirszfeld

1849 - 1899
lat 50
chemik
działacz polityczny
jeden z założycieli i fundator
Biblioteki Narodowej w Warszawie

Stare Powązki
kwatera E (2/27)
[fot. z dn. 01.04.2017]


niedziela, 16 kwietnia 2017

Jan Kauzik

09.02.1860 - 18.09.1930
lat 70
malarz
profesor
Warszawskiej Szkoły Rysunkowej
Szkoły Sztuk Zdobniczych i Malarstwa
muzeolog

Stare Powązki
kwatera c
pod murem od ul. Tatarskiej
[fot. z dn. 08.11.2016]


treść:

Ś.P.
JAN KAUZIK 
ARTYSTA MALARZ 
ŻYŁ LAT 70 ZM. DN. 18 IX 1930 R. 

Z JEZIERSKICH 
STANISŁAWA KAUZIKOWA 
UR. 1871 ZM. 1 III 1947 

Z ANKUDOWICZÓW 
WANDA KAUZIKOWA 
UR. 1892 ZM. 22 IV 1933 

LEOKADIA KAUZIK 
UR. 1895 ZM. W RAVENSBRUCK 1944 

EUGENIUSZ KAUZIK 
UR. 1892 ZM. W MAUTHAUSEN 1944 

JANINA KAUZIK 
UR. 1889 ZM. 8 XII 1948 

STANISŁAW KAUZIK 
PS. "DOŁĘGA, MODRZEWSKI" 
UR. 1891 ZM. W LONDYNIE 1959 

Z LESKICH 
EUGENIA KAUZIKOWA 
UR. 1894 ZM. 16 XI 1984 

IRENA KAUZIK 
UR. 1927 ZM. 31 V 1990 R.

Irena Krzeska i Tadeusz Krzeski

Irena Krzeska
01.12.1923 - 15.07.2008
lat 84
lekarz pediatra, nefrolog
profesor
Akademii Medycznej w Warszawie

Tadeusz Krzeski
22.02.1922 - 03.01.1998
lat 75
urolog
profesor
Akademii Medycznej w Warszawie
uczestnik 
Powstania Warszawskiego


Stare Powązki
kwatera I (3/2)
[fot. z dn. 08.11.2016]


piątek, 14 kwietnia 2017

Barbara Halmirska

właśc. Barbara Pestrakiewicz
02.12.1899 - 27.01.1973
lat 73
aktorka

Stare Powązki
kwatera d (7/8)
[fot. z dn. 08.11.2016]


Henryk Szczygliński

19.01.1881 - 24.09.1944
lat 63
malarz, grafik
prezes
Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego

Stare Powązki
kwatera 142 (3/1)
[fot. z dn. 08.11.2016]


środa, 12 kwietnia 2017

Hanna Baltyn-Karpińska i Jakub Karpiński

Hanna Baltyn-Karpińska
22.04.1956 - 16.07.2014

lat 58
krytyk teatru
tłumacz

Jakub Karpiński
17.06.1940 - 22.03.2003
lat 62
socjolog, historyk
politolog

Stare Powązki
kwatera 21 (1/11)
[fot. z dn. 08.11.2017]Janusz Smoliński

zm. 28.11.1967
lat ?
muzyk

Stare Powązki
kwatera 155/B (1/1)
[fot. z dn. 08.11.2017]poniedziałek, 10 kwietnia 2017

Alina Bukowska-Stadnicka i Jerzy Stadnicki

Alina Bukowska-Stadnicka
29.11.1918 - 19.01.1990
lat 71
aktorka

Jerzy Stadnicki
02.08.1921 - 19.06.2003
lat 81
literat, publicysta

Stare Powązki
kwatera 122 (6/2)
[fot. z dn. 08.11.2016]


Adam i Romualda Bromke

Adam Bromke
11.07.1928 - 05.10.2008
lat 80
politolog
profesor
nauk politycznych
nauk humanistycznych
uczestnik Powstania Warszawskiego

Romualda Bromke
zm. 30.12.1962
lat ?
poetka

Stare Powązki
kwatera S
pod murem od ul. Tatarskiej
[fot. z dn. 08.11.2016]


treść:

CZY INNA ZIEMIA TAK PRZEMAWIAĆ UMIE
I SZEPTEM Z SERCEM PROWADZIĆ ROZMOWY 
JAK TA RODZINA CO WSZYSTKO ZROZUMIE 
I ZAWSZE CZULE PRZYGARNĄĆ GOTOWA 

Ś.P. Z BEKMANÓW 
ROMUALDA 
BROMKE 
POETKA 
PORUCZNIK ARMII KRAJOWEJ 
ZM. 30.XII.1962 W MONTREALU 

Ś.P. WACŁAW 
BROMKE 
MAGISTER - INŻYNIER 
ZM. 26.X.1980 

sobota, 8 kwietnia 2017

Władysław Guziński

zm. 15.05.1959
lat 67
malarz

Stare Powązki
kwatera 115 (3/30)
[fot. z dn. 08.11.2016]Jadwiga Mikulicz-Horodyska

31.03.1896 - 03.04.1988
lat 92
malarka

Stare Powązki
kwatera 97 (3/30)
[fot. z dn. 08.11.2016)