sobota, 5 września 2015

Witold Firlej-Broniewski

15.10.1880 - 11.01.1939
lat 58
profesor
Politechniki Warszawskiej
Minister Robót Publicznych (1926)
(więcej na tablicy)

Cmentarz Bródnowski
kwatera 29/A (6)
[fot. z dn. 21.07.2015]

treść:

Ś. P.
WITOLD FIRLEJ-BRONIEWSKI
PROFESOR POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
INŻ. ELEKTRYK, DR FILOZOFII, DR NAUK TECHNICZNYCH, CZŁONEK ZAŁOŻYCIEL AKADEMII NAUK                                             TECHNICZNYCH
DOCENT SORBONY, B. CZŁONEK ZETU, OCHOTNIK WOJSK POLSKICH WE FRANCJI, HALLERCZYK, OCHOT-
NIK WALK 1920 R. B.MINISTER ROBÓT PUBLICZNYCH
ZMARŁ DN. 22.I.1939 R.  W WIEKU LAT 58
NON OMNIS MORIAR


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz