sobota, 12 września 2015

Maria Zachwatowicz i Witold Chodźko

Maria Zachwatowicz
12.03.1902 - 12.07.1994
lat 92
architekt, konserwator zabytków

Witold Chodźko
01.11.1875 - 17.01.1954
lat 78
lekarz psychiatra i neurolog
profesor
Akademii Medycznej w Lublinie
polityk
działacz społeczny

Stare Powązki
kwatera 170 (2/6)
[fot. z dn. 17.07.2015]


treść:

Ś. P.
ANNA z JANKOWSKICH
CHODŻKO
PIANISTKA ABSOLW. KONSERWATORIUM WARSZ.
ŻYŁA LAT 38 , ZM. 17 GRUDNIA 1912 R.

Ś. P.
ALEKSANDRA z CHODŹKÓW
DOMANIEWSKA
DR FILOZOFII, FILOLOG KLAS.
ADIUNKT KAT. UNIWERSYTETU LUB.
UR. 11 SIERPNIA 1900 R.
ZM. 6 LUTEGO 1955 R.

Ś. P.
MARIA JADWIGA z CHODŹKÓW
ZACHWATOWICZ
ARCHITEKT - TWÓRCA
REKONSTRUKCJI KOŚCIOŁÓW
I PAŁACÓW WARSZAWY
UR. 12 .III. 1902  ZM. 12.VII.1994

Ś. P.
WITOLD CHODŹKO
DR NAUK MEDYCZNYCH, PROFESOR AKADEMII MED. W LUBLINIE
PSYCHIATRA, HIGIENISTA, SPOŁECZNIK, CZŁ. P. AKADEMII UMIEJĘTN.
B. MINISTER ZDROWIA, ODZNACZ. ORDERAMI POLSKIMI I ZAGRAN.
UR. 1 LISTOPADA 1875 R.  ZM. 17 STYCZNIA 1954 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz