wtorek, 29 września 2015

Edward Ciupak

01.01.1930 - 21.10.2011
lat 81
socjolog, religioznawca
profesor 
nauk humanistycznych

Cmentarz Wojskowy - Powązki
kwatera D (1A/5)
[fot. z dn. 29.07.2015]


1 komentarz:

  1. Profesor Edward Ciupak, ojciec prof. Magdaleny Środy, był marksistowskim socjologiem, który miał udział w dechrystianizacji Polski. Potem jednak nawrócił się i zmarł, przyjąwszy sakramenty.
    Profesor Ciupak był działaczem Stowarzyszenia Ateistów i Wolnomyślicieli, organizacji, której zadaniem była laicyzacja polskiego społeczeństwa, m.in. przez tworzenie polskiej kultury laickiej i etyki świeckiej, a także propagowanie racjonalistycznego i materialistycznego poglądu na świat. Publikował w tygodniku „Argumenty”, piśmie Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej. Wykładał też w kuźni socjalistycznych kadr – Wieczorowym Uniwersytecie Marksistowsko-Leninowskim. Analizując jego publikacje z tego okresu, widać jasno, że traktował religię jako wytwór życia społecznego i kulturalnego, który można zastąpić kulturą laicką. Całkowicie odrzucał przy tym element nadprzyrodzony i przewidywał, że religia wkrótce zaniknie. W wykładzie wygłoszonym w 1959 r., w ramach akcji odczytowej do działaczy Centralnego Ośrodka Informacji Stowarzyszenia Ateistów i Wolnomyślicieli, mówił m.in., że na wsi stosunek do religii ma wymiar rytuału, zwyczaju, co „pozwala w środowisku wiejskim krzewić racjonalność myślenia i etykę świecką”, które mają wyprzeć katolicyzm.

    OdpowiedzUsuń