sobota, 29 sierpnia 2015

Maciej Kiedrzyński *

Stare Powązki
kwatera 3 (5/22)
[fot. z dn. 12.07.2015]

stela nagrobna - brak danych

treść:
Tu spoczywają zwłoki
Ś.P.  MACIEJA
KIEDRZYŃSKIEGO

byłego Officera b. Wojsk. Pol.
a na teraz Obywatela - zmar-
łego dnia 11 stycznia 1847 r.
Pozostała żona smutkiem
i żalem przejęta po cnotli=
wym mężu prosi przecho=
dniów o westchnienie do
Boga

treść:

Ś.P  HIPOLIT PIASECKI
Maszynista Drogi Żel. War. - Wied.
żył lat 46 zmarł d. 10 listopada 1871 r.

Zostawiwszy żonę i familię w nieutulonym żalu

Prosi o westchnienie do Boga

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz