sobota, 14 marca 2015

Tadeusz Żak

29.03.1922 - 28.01.1981
lat 58
chemik
profesor 

Politechniki Warszawskiej
ekspert ONZ


Cmentarz Wojskowy - Powązki
kwatera A/34 (7/4)
[fot. z dn. 22.01.2015]

treść:

Ś. P.  TADEUSZ ŻAK
PROF. DR HAB. INŻ.
ŻYŁ LAT 58  ZM. 28-I-1981


treść:

ALICJA ŻAK  1925 - 1995

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz