piątek, 28 marca 2014

Feliks Kirkor *

Stare Powązki
kw. 196 (V)
[fot. z dn. 29.09.2013]
nagrobek - brak danych (1873)

treść:

S. † P.
FELIKS KIRKOR
B. REKTOR GMIN
ŻYŁ LAT 66 ZM. D. 8 SIERP. 1873 R.
----------- . ----------
WOJCIECH KIRKOR
ŻYŁ LAT 52 ZM. D. 7 MAJA 1906 R.
PROSZĄ O ZDROWAŚ MARYA


czwartek, 27 marca 2014

Ludwik Swaracki *


                                                           Stare Powązki
                                                            kw. 182 (III)
                                                    [fot. z dn. 29.09.2013]
                                              nagrobek - brak danych (1878)środa, 26 marca 2014

Włodzimierz Świrski *#

Stare Powązki
kw. 22 (II)
[fot. z dn. 05.10.2013]
nagrobek - brak danych

[1892]

treść:

Ś. P.
WŁODZIMIERZ
ŚWIRSKI
ŻYŁ LAT 45
ZMARŁ 16 WRZEŚNIA 1892 R.
-------------
POKÓJ JEGO PRAWEJ NIESKAŻONEJ
DUSZY

wtorek, 25 marca 2014

rodzina Chrzanowskich *

Stare Powązki
kw. 165 (VI)
[fot. z dn. 03.08.2013]
nagrobek - brak danych
treść:

PRO MEMORIA

LUDWIK                                                 PAWEŁ
JUNOSZA ŁEMPICKI                             CHRZANOWSKI
1905 - 1939                                             1906 - 1945

GRÓB CHRZANOWSKICH

Ś. P.  JENERAŁ PAWEŁ
UR. 1840 R.  ZM. 31 - III - 1914 R.

Ś. P.  KAPITAN GWARDII GRENADYERÓW
PIOTR UR. (18..) R.
POLEGŁ (...) 1914 R.

Ś.P. JENERAŁOWA
CECYLIA Z GILEWICZÓW
UR.1861 R. ZM. 18  XII 1918 R

Ś. P. DANUTA Z CHRZANOWSKICH
LUDWIKOWA ŁEMPICKA
ZM. 23 – X – 2003 R.

Piotr Jarecki *

Stare Powązki
kw. 161 (II)
[fot. z dn. 03.08.2013]
nagrobek - brak danych (1861)

treść:

Ś. P.  PIOTR
JARECKI
URODZONY D. 4 GRUDNIA
1861 R.
ZMARŁ D. 4 WRZEŚNIA
1888 R.
NIEUTULENI W ŻALU RODZICE
TĘ PAMIĄTKĘ POŚWIĘCAJĄ
PROSZĄC O ZDROWAŚ MARYA
ZA JEGO DUSZĘ.

treść:

Ś. † P.
ADOLF BENEDYKT
JARECKI
PRZEMYSŁOWIEC I OBYWATEL M. WARSZ.
ŻYŁ LAT 74
ZASNĄŁ W BOGU 26 GRUDNIA 1904 R.
PROSI O ZDROWAŚ MARYA I
WIECZNY ODPOCZYNEK
treść:

Ś. † P.
KAROLINA Z SAFARZYŃSKICH
JARECKA
ŻONA OBYWATELA I PRZEMYSŁOWCA
ŻYŁA LAT 69
ZASNĘŁA W BOGU D. 5 STYCZNIA 1902 R.
PROSI O ZDROWAŚ MARYA I
WIECZNY ODPOCZYNEK
treść:

Ś. † P.
EDMUND
JARECKI
ŻYŁ LAT 41
ZASNĄŁ W BOGU D. 11 CZERWCA 1905 R.
PROSI O ZDROWAŚ MARYA I
WIECZNY ODPOCZYNEK

poniedziałek, 24 marca 2014

Paweł Grabowski **


                                                            Stare Powązki
                                                              kw. 21 (IV)
                                                     [fot. z dn. 06.08.2013]
                                            nagrobek - Faustyn Cengler (1856)

treść:

Pawłowi
Grabowskiemu

Obywatelowi Miasta
Warszawy
urodz: d: 24 Stycz: 1796 ro:
zmar: d: 15-go Paźd: 1856 r.
Wdzięczna córka Natalia
ten pomnik położyła:

Leonard Bończa-Stępiński

31.10.1879 - 21.08.1921
lat 41
aktor

Stare Powązki
kw. 35 (6/16)
[fot. z dn. 11.08.2013]

(dolna część tablicy w ziemi - nie widać całego napisu)

treść:

MIEJSCE WIECZNEGO SPOCZYNKU
RODZINY
STĘPIŃSKICH
-----------------------------
Ś. P.  STANISŁAW
STĘPIŃSKI
ŻYŁ LAT 39    †  24 PAŻDZ. 1863 R.
-----------------------------
Ś. P.  EMILIA z  RIECLÓW
STĘPIŃSKA
PRZEŻYWSZY LAT 70
ZMARŁA DNIA 27 LIPCA 1899 R.

POZOSTAŁA ŻONA Z SYNEM
TĘ PAMIĄTKĘ STAWIA
PROSZĄC O WESTCHNIENIE
(...)

niedziela, 23 marca 2014

Zofia Niewęgłowska *                                                                Stare Powązki
                                                                   kw. 33 (V)
                                                         [fot. z dn. 27.07.2013]
                                                    nagrobek - brak danych (1899)


treść:

Ś. P. ZOFII
z GLISZCZYŃSKICH
NIEWĘGŁOWSKIEJ
ZMARŁEJ D. 28 MAJA 1899 R.
W ŻYCIA 33 ROKU
ORAZ
Ś. P. SZCZĘSNEMU
NIEWĘGŁOWSKIEMU
ZM. D. 3 GRUDNIA 1899 R.
(...)
                                                 OJCIEC

sobota, 22 marca 2014

Wiktoria Iljin, Cezaria Ilijn Szymańska, Marek Szymański **

Wiktoria Iljin
13.12.1918 - 14.06.1995
lat 76
rzeźbiarka

Cezaria Iljin Szymańska
02.04.1916 - 17.07.2007
lat 91
architekt

Marek Szymański
25.04.1895 - 27.03.1996
lat 100
dziennikarz

Stare Powązki
kw. 188 (pod murem)
[fot. z dn. 29.09.2013]
nagrobek:

projekt - Cezaria Iljin-Szymańska
wykonanie - Wiktoria Iljin (1972)

w tle - mur w remonciepiątek, 21 marca 2014

Michał Przygodzki i Rafał Prewysz-Kwinto *

Rafał Prewysz-Kwinto
17.06.1934 - 13.05.1988
lat 53
plastyk


Stare Powązki
kw. 23 (2/7)
[fot. z dn. 06.08.2013]

treść:
Tu spoczywają ś.p.
JÓZEFA z RAJKOWSKICH
PRZYGODZKA
zmarła d: 7 Września 1835 r.
żyła lat 42
MICHAŁ
PRZYGODZKI
zmarł: d. 18 grudnia 1859 r.
żył lat 73
proszą przechodzących
o westchnienie
do Bogaczwartek, 20 marca 2014

rodzina Sapiehów *

Stare Powązki
kw. 176 (III)
[fot. z dn. 29.09.2013]
nagrobek - brak danych
Bolesław Fugielski *

Stare Powązki
kw. 162 (VI)
[fot. z dn. 03.08.2013]
nagrobek - brak danychśroda, 19 marca 2014

Emilia Halkader *


                                                          Stare Powązki
                                                           kw. 178 (III)
                                                   [fot. z dn. 31.07.2013]
                                                  nagrobek - brak danych

treść:

NAJUKOCHAŃSZEJ CÓRCE
Ś.  P.
EMILII MATYLDZIE
HALKADER
URODZ. 6 STYCZNIA 1875 R.
ZMARŁEJ 22 LIPCA 1885 R.
W JAWORZU NA SZLĄZKU AUSTR.

Aniela Taylor

1884 - 1967
lat 83
artystka

Stare Powązki
kw. H (1/12)
[fot. z dn. 29.09.2013]wtorek, 18 marca 2014

Jan Jaworski *

Stare Powązki
kw. 178
(pod murem ul. Powązkowskiej)
[fot. z dn. 31.07.2013]

treść:

Ś. P.  JAN JAWORSKI
ZMARŁ D. 25 MARCA 1875 R. MAJĄC LAT 60.
ŻYCIE JEGO BYŁO PRAWDZIWIE CHRZEŚCIJAŃ-
SKIE, GDYŻ BYŁ DOBROCZYŃCĄ DLA BIEDNYCH
I OJCEM DLA SIEROT; A CICHEMI CNOTAMI ZJED-
NAŁ SOBIE SERCA WSZYSTKICH I ZASŁUZYŁ
NA POWSZECHNY SZACUNEK
POKÓJ JEGO DUSZY