piątek, 28 marca 2014

Feliks Kirkor *

Stare Powązki
kw. 196 (V)
[fot. z dn. 29.09.2013]
nagrobek - brak danych (1873)

treść:

S. † P.
FELIKS KIRKOR
B. REKTOR GMIN
ŻYŁ LAT 66 ZM. D. 8 SIERP. 1873 R.
----------- . ----------
WOJCIECH KIRKOR
ŻYŁ LAT 52 ZM. D. 7 MAJA 1906 R.
PROSZĄ O ZDROWAŚ MARYA


czwartek, 27 marca 2014

Ludwik Swaracki *


                                                           Stare Powązki
                                                            kw. 182 (III)
                                                    [fot. z dn. 29.09.2013]
                                              nagrobek - brak danych (1878)środa, 26 marca 2014

Włodzimierz Świrski *#

Stare Powązki
kw. 22 (2/8)
[fot. z dn. 05.10.2013]
nagrobek - brak danych

[1892]

treść:

Ś. P.
WŁODZIMIERZ
ŚWIRSKI
ŻYŁ LAT 45
ZMARŁ 16 WRZEŚNIA 1892 R.
-------------
POKÓJ JEGO PRAWEJ NIESKAŻONEJ
DUSZY

wtorek, 25 marca 2014

rodzina Chrzanowskich *

Stare Powązki
kw. 165 (VI)
[fot. z dn. 03.08.2013]
nagrobek - brak danych
treść:

PRO MEMORIA

LUDWIK                                                 PAWEŁ
JUNOSZA ŁEMPICKI                             CHRZANOWSKI
1905 - 1939                                             1906 - 1945

GRÓB CHRZANOWSKICH

Ś. P.  JENERAŁ PAWEŁ
UR. 1840 R.  ZM. 31 - III - 1914 R.

Ś. P.  KAPITAN GWARDII GRENADYERÓW
PIOTR UR. (18..) R.
POLEGŁ (...) 1914 R.

Ś.P. JENERAŁOWA
CECYLIA Z GILEWICZÓW
UR.1861 R. ZM. 18  XII 1918 R

Ś. P. DANUTA Z CHRZANOWSKICH
LUDWIKOWA ŁEMPICKA
ZM. 23 – X – 2003 R.

Piotr Jarecki *

Stare Powązki
kw. 161 (II)
[fot. z dn. 03.08.2013]
nagrobek - brak danych (1861)

treść:

Ś. P.  PIOTR
JARECKI
URODZONY D. 4 GRUDNIA
1861 R.
ZMARŁ D. 4 WRZEŚNIA
1888 R.
NIEUTULENI W ŻALU RODZICE
TĘ PAMIĄTKĘ POŚWIĘCAJĄ
PROSZĄC O ZDROWAŚ MARYA
ZA JEGO DUSZĘ.

treść:

Ś. † P.
ADOLF BENEDYKT
JARECKI
PRZEMYSŁOWIEC I OBYWATEL M. WARSZ.
ŻYŁ LAT 74
ZASNĄŁ W BOGU 26 GRUDNIA 1904 R.
PROSI O ZDROWAŚ MARYA I
WIECZNY ODPOCZYNEK
treść:

Ś. † P.
KAROLINA Z SAFARZYŃSKICH
JARECKA
ŻONA OBYWATELA I PRZEMYSŁOWCA
ŻYŁA LAT 69
ZASNĘŁA W BOGU D. 5 STYCZNIA 1902 R.
PROSI O ZDROWAŚ MARYA I
WIECZNY ODPOCZYNEK
treść:

Ś. † P.
EDMUND
JARECKI
ŻYŁ LAT 41
ZASNĄŁ W BOGU D. 11 CZERWCA 1905 R.
PROSI O ZDROWAŚ MARYA I
WIECZNY ODPOCZYNEK

poniedziałek, 24 marca 2014

Paweł Grabowski **


                                                            Stare Powązki
                                                              kw. 21 (IV)
                                                     [fot. z dn. 06.08.2013]
                                            nagrobek - Faustyn Cengler (1856)

treść:

Pawłowi
Grabowskiemu

Obywatelowi Miasta
Warszawy
urodz: d: 24 Stycz: 1796 ro:
zmar: d: 15-go Paźd: 1856 r.
Wdzięczna córka Natalia
ten pomnik położyła:

Leonard Bończa-Stępiński

31.10.1879 - 21.08.1921
lat 41
aktor

Stare Powązki
kw. 35 (6/16)
[fot. z dn. 11.08.2013]

(dolna część tablicy w ziemi - nie widać całego napisu)

treść:

MIEJSCE WIECZNEGO SPOCZYNKU
RODZINY
STĘPIŃSKICH
-----------------------------
Ś. P.  STANISŁAW
STĘPIŃSKI
ŻYŁ LAT 39    †  24 PAŻDZ. 1863 R.
-----------------------------
Ś. P.  EMILIA z  RIECLÓW
STĘPIŃSKA
PRZEŻYWSZY LAT 70
ZMARŁA DNIA 27 LIPCA 1899 R.

POZOSTAŁA ŻONA Z SYNEM
TĘ PAMIĄTKĘ STAWIA
PROSZĄC O WESTCHNIENIE
(...)

niedziela, 23 marca 2014

Zofia Niewęgłowska *                                                                Stare Powązki
                                                                   kw. 33 (V)
                                                         [fot. z dn. 27.07.2013]
                                                    nagrobek - brak danych (1899)


treść:

Ś. P. ZOFII
z GLISZCZYŃSKICH
NIEWĘGŁOWSKIEJ
ZMARŁEJ D. 28 MAJA 1899 R.
W ŻYCIA 33 ROKU
ORAZ
Ś. P. SZCZĘSNEMU
NIEWĘGŁOWSKIEMU
ZM. D. 3 GRUDNIA 1899 R.
(...)
                                                 OJCIEC

sobota, 22 marca 2014

Wiktoria Iljin, Cezaria Ilijn Szymańska, Marek Szymański **

Wiktoria Iljin
13.12.1918 - 14.06.1995
lat 76
rzeźbiarka

Cezaria Iljin Szymańska
02.04.1916 - 17.07.2007
lat 91
architekt

Marek Szymański
25.04.1895 - 27.03.1996
lat 100
dziennikarz

Stare Powązki
kw. 188 (pod murem)
[fot. z dn. 29.09.2013]
nagrobek:

projekt - Cezaria Iljin-Szymańska
wykonanie - Wiktoria Iljin (1972)

w tle - mur w remoncie

treść:

 † 

MODEST ILJIN 
GRÓB SYMBOL. 1875 - 9. III. 1942 

BRONISŁAWA ILJIN 
Z SZEMIOTÓW 12. VI. 1887 - 13. VIII. 1964 

MODEST ILJIN "KLIN" 
MGR INŻ. LĄD. 19. VII. 1909 - 24. II. 1941 
POR. ODDZ. MJR "HUBALA" 
ZGINĄŁ W OŚWIĘCIMIU GRÓB SYMBOL. 

WIKTORIA ILJIN "WIKA" 
ART. - RZEŹB. 13. XII. 1918 - 14. VI. 1995 
SANITARIUSZKA AK WOJSK. SŁUŻBA KOBIET 
POWSTANIE WARSZAWSKIE 
ODZNACZONA 
KRZYŻEM AK WARSZAWSKIM 
KRZYŻEM POWSTAŃCZYM 

CEZARIA ILJIN-SZYMAŃSKA "KAJA" 
ARCHITEKT 2. IV. 1916 - 17. VII. 2007 
ŁĄCZNICZKA AK KEDYW KG AK 
POWSTANIE WARSZAWSKIE ZGR. "RADOSŁAW" 
ODZNACZONA 
KRZYŻEM WALECZNYCH KRZYŻEM AK 
WARSZAWSKIM KRZYŻEM POWSTAŃCZYM 

MAREK SZYMAŃSKI "SĘP" 
DZIENNIKARZ 25. IV. 1915 - 27. III. 1996 
D-CA PIECHOTY ODZ. MJR "HUBALA" "SĘP" 
WYWIAD WSCH II KG ZWZ PÓŁNOC-WILNO 
KAPITAN AK ODDZ. DYSP. KEDYW KG AK "CZARNY" 
KOMP. WARSZ. 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI AK 
POWSTANIE WARSZ. ZGR "RADOSŁAW" "CZATA" 49 
ODZNACZONY 
SREBRNYM KRZYŻEM ORDERU WOJENNEGO 
VIRTUTI MILITARI 
KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU 
ODRODZENIA POLSKI 
4-KROTNIE KRZYŻEM WALECZNYCH 
KRZYŻEM AK WARSZWSKIM 
KRZYŻEM POWSTAŃCZYM I INNYMI


piątek, 21 marca 2014

Michał Przygodzki i Rafał Prewysz-Kwinto *

Rafał Prewysz-Kwinto
17.06.1934 - 13.05.1988
lat 53
plastyk


Stare Powązki
kw. 23 (2/7)
[fot. z dn. 06.08.2013]

treść:
Tu spoczywają ś.p.
JÓZEFA z RAJKOWSKICH
PRZYGODZKA
zmarła d: 7 Września 1835 r.
żyła lat 42
MICHAŁ
PRZYGODZKI
zmarł: d. 18 grudnia 1859 r.
żył lat 73
proszą przechodzących
o westchnienie
do Bogaczwartek, 20 marca 2014

rodzina Sapiehów *

Stare Powązki
kwatera 176 (3/34)
[fot. z dn. 29.09.2013]
nagrobek - brak danychBolesław Fugielski *

Stare Powązki
kw. 162 (VI)
[fot. z dn. 03.08.2013]
nagrobek - brak danychśroda, 19 marca 2014

Emilia Halkader *


                                                          Stare Powązki
                                                           kw. 178 (III)
                                                   [fot. z dn. 31.07.2013]
                                                  nagrobek - brak danych

treść:

NAJUKOCHAŃSZEJ CÓRCE
Ś.  P.
EMILII MATYLDZIE
HALKADER
URODZ. 6 STYCZNIA 1875 R.
ZMARŁEJ 22 LIPCA 1885 R.
W JAWORZU NA SZLĄZKU AUSTR.

Aniela Taylor

1884 - 1967
lat 83
artystka

Stare Powązki
kw. H (1/12)
[fot. z dn. 29.09.2013]wtorek, 18 marca 2014

Jan Jaworski *

Stare Powązki
kw. 178
(pod murem ul. Powązkowskiej)
[fot. z dn. 31.07.2013]

treść:

Ś. P.  JAN JAWORSKI
ZMARŁ D. 25 MARCA 1875 R. MAJĄC LAT 60.
ŻYCIE JEGO BYŁO PRAWDZIWIE CHRZEŚCIJAŃ-
SKIE, GDYŻ BYŁ DOBROCZYŃCĄ DLA BIEDNYCH
I OJCEM DLA SIEROT; A CICHEMI CNOTAMI ZJED-
NAŁ SOBIE SERCA WSZYSTKICH I ZASŁUZYŁ
NA POWSZECHNY SZACUNEK
POKÓJ JEGO DUSZY