sobota, 30 listopada 2013

Michał Chomiński

1821 - 24.10.1886
lat 65
aktor
pamiętnikarz, publicysta

Stare Powązki
kwatera 29/wprost (6/2)
[fot. z dn. 26.11.2013]
treść:

Ś.  P.
MICHAŁOWI
CHOMIŃSKIEMU
ARTYŚCIE DRAMATYCZNEMU T.W.
ZMARŁEMU 24 PAŻDZ. 1886 R.
DOBREMU KOLEDZE I ZACNEMU CZŁOWIEKOWI
---------
KOLEDZY

piątek, 29 listopada 2013

Stanisław Car **

26.04.1882 - 18.06.1938
lat 56
prawnik, polityk
minister sprawiedliwości
marszałek sejmu
współpracownik Józefa Piłsudskiego

Stare Powązki
kw. 7 (5/1)
[fot. z dn. 26.11.2013]
rzeżba - Roman. S. Lubowiecki


Maria Kietlińska i Irena Turska

Maria Kietlińska
01.02.1888 - 23.07.1966
lat 78
fotografik, dokumentalista

Irena Turska 
26.10.1912 - 22.02.2012
lat 99
historyk, teoretyk i krytyk baletu

Stare Powązki
kw. 269 (5/30)
[fot. z dn. 30.10.2013]


czwartek, 28 listopada 2013

Anna Myślińska *

Stare Powązki
kw. 28/wprost (I)
[fot. z dn. 29.09.2013]
nagrobek - brak danych (1894)
treść:

Ś.  P.
ANNA
MYŚLIŃSKA
ZAKOŃCZYŁA ŻYCIE
4 LISTOPADA 1894 R.
PRZEŻYWSZY LAT 19
POZOSTAWIŁA NIEPOCIESZONĄ MATKĘ
KTÓREJ BYŁA JEDYNĄ CÓRKĄ UKOCHANĄ
BOŻE PRZYJM JĄ DO CHWAŁY SWOJEJ.


Zdzisław Gędzierowski

1894 - 05.07.1977
lat 83
kolarz i łyżwiarz
wieloletni prezes
Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów


Stare Powązki
kw. 177/wprost (3/1)
[fot. z dn. 26.11.2013]środa, 27 listopada 2013

Aleksandra i Wanda Piłsudska

rodzina marszałka Józefa Piłsudskiego

Aleksandra Piłsudska
1882 - 1963
żona

Wanda Piłsudska
1918 - 2001
córka


Stare Powązki
kw. 6 (V/27)
[fot. z dn. 26.11.2013]
treść:

Ś. P.
ze SZCZERBIŃSKICH
ALEKSANDRA
PIŁSUDSKA
1882 - 1963

Ś. P.
WANDA
PIŁSUDSKA
1918 - 2001

Elżbieta Mentzel *

Stare Powązki
kw. 29/wprost (VI)
[fot. z dn. 26.11.2013]
kapliczka - autor nieznany (1823)
płyta odnowiona
brakuje chyba kawałka górnej części

treść:
(...)
Elżbiety Mentzel
Córki Michała  i
Katarzyny Mentzel
Żyła lat 3
miesięcy 2 i dni 8
Umarła dnia 10 lipca
1823 Roku

wtorek, 26 listopada 2013

Stanisław i Maciej Masłowski *

Stanisław Masłowski
03.12.1853 - 31.05.1926
lat 72
malarz

Maciej Masłowski
24.01.1901 - 17.08.1976
lat 75
historyk sztuki
syn Stanisława

Stare Powązki
kwatera 11 (I/24)
[fot. z dn. 19.11.2013]
treść:

Żony i matki prochy tu leżą
Co były pięknych Jej dni ozdobą
W nich (...) skromność kwitnęła
Lecz przy tych kwiatach wiecznie (...)
Przechodniu rzuć (...) westchnienie
Na tak smutne przeznaczenia
Mąż z córkami ten Jey pomnik święci
Dla szanowney i wieczney pamięci

Edmund, Janusz i Zygmunt Kamiński

Zygmunt Kamiński
22.10.1894 - 05.04.1981
lat 86
organmistrz

Edmund Kamiński
15.08.1930 - 11.06.1993
lat 62
organmistrz

Janusz Kamiński
03.01.1929 - 23.03.2002
lat 73
organmistrz

Zygmunt Kamiński
02.05.1924 - 03.03.2008
lat 83
organmistrz

Stare Powązki
kwatera 11 (3/6)
[fot. z dn. 19.11.2013]

poniedziałek, 25 listopada 2013

Józef Szelągowski *

Stare Powązki
kw. 106 (III)
[fot. z dn. 17.11.2013]
nagrobek - brak danych (1920)
treść:

JÓZEF
SZELĄGOWSKI
INSPEKTOR SZKOLNY
OCHOTNIK 202 P.P.W.P.
ZMARŁ Z RAN OTRZYMANYCH
W BITWIE POD GRODNEM
D. 27 WRZEŚNIA 1920 R.
ŻYŁ LAT 29

Ignacy Kiełbasiński i Stanisław Odyniec-Dobrowolski *

Stanisław Odyniec-Dobrowolski
1899 - 15.12.1968
lat 69
architekt


Stare Powązki
kw. 196 (5/15)
[fot. z dn. 29.09.2013]

plakieta - brak danych


Ignacy Kiełbasiński

niedziela, 24 listopada 2013

Andrzej Karwowski *

30.09.1759 - 07.04.1837
lat 77
generał brygady
uczestnik insurekcji 1794 r.
1798-1801 w Legionach Dąbrowskiego
1813-1814 uczestnik kampanii napoleońskiej

Stare Powązki
kw. 40 (5/10)
[fot, z dn. 19.11.2013]
treść:

Ś. P.
ANDRZEJ
KARWOWSKI
B. GENERAŁ BRYGADY
B. WOJSK POLSKICH
 † 1837 R.  PRZEŻYWSZY LAT 


Irusia Zagrodzka **

Stare Powązki
kw. 48 (III)
[fot. z dn. 09.06.2013]
rzeźba - Antoni Olesiński (1901)
treść:

MALEŃKIEJ UKOCHANEJ CÓRECZCE
IRUSI
UR. 10. PAŹD. 1900 R
ZMARŁEJ 1 LUTEGO 1901 R
STROSKANI RODZICE
TĘ PAMIĄTKĘ KŁADĄ
-----------------
Ś. P.
JUSTYNA z WROCZYŃSKICH
ZAGRODZKA
PRZEŻYWSZY LAT 81
ZM. D. 7 CZERWCA 1915 R

sobota, 23 listopada 2013

Jerzy Kamil Weintraub-Krzyżanowski

27.08.1916 - 10.09.1943
lat 27
poeta, publicysta
tłumacz
przyjaciel
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Stare Powązki
kw. 148 (6/9)
[fot. z dn. 17.11.2013]
treść:

Ś.  P.
JERZY KAMIL
WEITRAUB-KRZYŻANOWSKI
POETA
UR. 27.VIII.1916  -  ZM. TRAGICZNIE 10.IX.1943 R.
UKOCHANEMU JEDYNAKOWI I MĘŻOWI
                                                              MATKA I ŻONA
"W GROŹNEJ CISZY WŚRÓD SAMOTNYCH DRZEW
WIERZĘ W JASNOŚĆ, ŻYWIOŁ PŁOMIENI"
PAULINA
KRZYŻANOWSKA

Piotr Piotrowicz i Zofia Czasznicka ^**

Zofia Czasznicka
03.11.1889 - 25.07.1973
lat 83
plastyk
(tkactwo artystyczne)
współzałożycielka "Ładu"

Stare Powązki
kw. 155 (5/18)
[fot. z dn. 17.11.2013]
autor kapliczki - Antoni Kenar (1943)
treść:

Ś   P
PIOTR
PIOTROWICZ
* 27 VII 1866    † 20.10.1942

treść:

 †
ZOFIA
CZASZNICKA
ARTYSTA  PLASTYK
* 3 XI 1889  
 †  25 VII 1973
piątek, 22 listopada 2013

Jan Tomasz Seweryn Jasiński *

08.12.1806 - 14.01.1879
lat 72
aktor
reżyser i dyrektor teatru
pedagog
pisarz, tłumacz


Stare Powązki
kw. 22 (6/14)
[fot. z dn. 17.11.2013]


treść:

Ś. P.  JAN TOMASZ SEWERYN
JASIŃSKI
ARTYSTA i AKTOR DRAM. DYREKTOR TEATRÓW WARSZAWSKICH
urodzony 8 grudnia 1806 r. zmarły 14 stycznia 1879 r.
PRZEZ PÓŁ WIEKU SŁUŻYŁ Z MIŁOŚCIĄ SZTUCE KRAJOWEJ,
A W OGNISKU RODZINNEM ROZTACZAŁ W OKOŁO SIEBIE
ŚWIATŁO ROZUMU I CIEPŁO UCZUCIA. ZANIM SPRA-
WIEDLIWY OGÓŁ OCENI WEDŁUG RZETELNEJ WAR-
TOŚCI ZASŁUGI ARTYSTY I KIEROWNIKA SCENY KRAJO-
WEJ, ŻONA SKŁADA NA GROBIE TO SKROMNE ŚWIA-
DECTWO WSZYSTKICH CNÓT DOMOWYCH JAKIE
TYLKO ZJEDNOCZYĆ W SOBIE MOŻE KOCHAJĄCE
SERCE I SZLACHETNA DUSZA WZOROWEGO
MĘŻA – CZEŚĆ TWEJ PAMIĘCI DROGI TOWARZY-
SZU W WĘDRÓWCE ŻYCIA, KTÓRA TERAZ DO-
PIERO GDY CIĘ ZABRAKŁO, DŁUGĄ MI SIĘ
WYDAJE