środa, 23 października 2013

Aleksander Janowski *

20.10.1866 - 09.10.1944
lat 78
podróżnik, pionier krajoznawstwa
propagator turystyki, pedagog
autor przewodników i książek krajoznawczych
współzałożyciel
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego


Stare Powązki
Aleja Zasłużonych
[fot. a dn. 06.10.2013]

treść:

ALEKSANDER
JANOWSKI

ZAŁOŻYCIEL
POLSKIEGO
TOWARZYS-
TWA KRAJO-
ZNAWCZEGO
1866 – 1944

treść:

TEMU CO KOCHAŁ UCZYŁ
KOCHAJĄC ZIEMIĘ OJCZYSTĄ


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz