niedziela, 31 marca 2013

Franciszek Lieder i Wacław Lieder **

Wacław Lieder
27.09.1866 - 25.04.1912
lat 45
poeta, tłumacz

Stare Powązki
kwatera 7 (3/10)
[fot. z dn. 21.10.2012]
nagrobek - Andrzej Pruszyński
treść:

Ś. P.
FRANCISZEK LIEDER
PROFESSOR SZKOŁY POLYTECHNICZ-
NEJ W WARSZAWIE INSPEKTOR
SZKÓŁ W PUŁTUSKU EMERYT
URO. W WARMII  UM. 28 MAJA 1867
PRZEŻYWSZY LAT 77

Ś. P.
APOLONJA z MICHALSKICH
LIEDER
WDOWA PO PROFESSORZE  UR.9.LUT.
1797  ZM. 3 LIPCA 1868
treść:

Ś. P.
JAN LIEDER
OBYWATEL M. WARSZAWY
RADCA DWORU, KAWALER
ORDERÓW, EMERYT
UR.8-VII-1820  ZM.13-IV-1904
--------------------------------
z SADKOWSKICH
KATARZYNA LIEDER
UR.16-XI-1839  ZM.20-IX-1903
-------------------------------
WACŁAW LIEDER
POETA
UR.27.IX.1866  ZM.25.IV.1919 r  
treść:

D. O. M.
Żyłam bo chciałeś
Umieram bo każesz
Zbaw bo możesz
Józefa z Liederów

BAŁANDOWICZOWA
..... Franciszka Bałandowicza
ur. 18 września 1825 zmarła.....
1848 R.
................................
Pokój jej duszy
sobota, 30 marca 2013

Franciszek Jaźwiński *

Stare Powązki
kwatera 21 (III)
[fot. z dn. 18.11.2012]
nagrobek - brak danych
treść:

FRANCISZEK
JAŹWIŃSKI
HERBU GRZYMAŁA
RZECZYWISTY
RADCA STANU
ŻYŁ LAT 83
UMARŁ
DNIA 19 GRUDNIA
1870 R.
POKÓJ JEGO DUSZY
----------------------------

MARYANNA
z CZARNOWSKICH
JAŹWIŃSKA
ŻONA RZECZYWISTEGO
RADCY STANU
ŻYŁA LAT 82
UMARŁA
DNIA 17 CZERWCA
1880 R.
PROSI O ZDROWAŚ
MARYA


piątek, 29 marca 2013

Joanna Demianowicz *

Stare Powązki
kwatera 19 (V)
[fot. z dn. 18.11.2012]
nagrobek - brak danych (1891)
treść:

Ś. P.
JOANNA z ZALESKICH
DEMIANOWICZ
WDOWA PO MAJORZE
WOJSK CES.
UR. 18 CZERWCA 1823 R.
ZM. 30 STYCZNIA 1891 R.
POKÓJ TWOJEJ DUSZY
DROGA MATKO
treść:
NAJDROŻSZYM RODZICOM
OD WDZIĘCZNYCH DZIECI
treść:

Ś. P.
MIKOŁAJ DEMIANOWICZ
MAJOR WOJSK CES. ROSSYJSKICH
UR. 18 STYCZNIA 1801 R.  † 17 KWIET. 1888 R.
-------------------------------------
PRZECHODNIÓW PROSI O PACIERZ DO BOGA
ZA DUSZĘ JEGO

czwartek, 28 marca 2013

Antoni Żyszkiewicz *

Stare Powązki
kwatera 33 (V)
[fot. z dn. 08.09.2012]
nagrobek - brak danych (1856)
treść:

PAMIĘCI
ANTONIEGO
ŻYSZKIEWICZA

ZMARŁEGO DNIA 22 MARCA
1856 ROKU

środa, 27 marca 2013

Stanisław Grabau *

Stare Powązki
kwatera 166 (III)
[fot. z dn. 02.11.2012]
nagrobek - brak danych (1897)
treść:

Ś. P.
STANISŁAW
GRABAU
ŻYŁ LAT 21
ZM. D. 9 STYCZNIA 1897 R.
NAJUKOCHAŃSZEMU SYNOWI
TĘ PAMIĄTKĘ WZNOSI
MATKA
treść:

ELŻBIETA z BALIŃSKICH
1 vo  POLACZEK
2 vo  GRABAU
ŻYŁA LAT 71
ZM. D: 15 GRUDNIA 1904 R.
PROSZĄ O WESTCHNIENIE DO BOGA

wtorek, 26 marca 2013

Ignacy Wierzbicki *

Stare Powązki
kwatera 66 (II)
[fot. z dn. 12.08.2012]
nagrobek - brak danych (1893)

treść:

Ś.P. HELENA z DĄBROWSKICH
WIERZBICKA
PRZEŻYWSZY LAT 63 ZM. 15 MARCA 1910 R
PROSI O ZDROWAŚ MARYA.
treść:
GRÓB
IGNACEGO i HELENY
z DĄBROWSKICH
MAŁŻONKÓW
WIERZBICKICH
1893

napis z boku pomnika:


poniedziałek, 25 marca 2013

Wiktoria Kosman *

Stare Powązki
kwatera 40 (V)
[fot. z dn. 30.06.2012]
nagrobek - brak danych (1895)
treść:


WIKTORIA z JAMIOŁKOWSKICH
KOSMAN
UR. D. 17. PAŹDZIERNIKA 1866 R.
ZM. D. 28 KWIETNIA 1895 R.
ZACNEJ ŻONIE I MATCE MĄŻ WRAZ Z DZIEĆMI
POŚWIĘCAJĄ TĘ PAMIĄTKĘ PROSZĄC
O WESTCHNIENIE
DO BOGA
treść:

DROGIM   CIENIOM
S. † P.
FELIKSA IRENA
SOLIŃSKA
URZĘDNICZKA KOMISARJATU RZĄDU
NA. M. ST. WARSZAWIE
UR. 17. V. 1901  †  1. XI .1925
PRZECHODNIU WESTCHNIJ DO BOGA
w PORANKU WIOSNY w PRZECUDNYM ROZKWICIE
BÓG CIĘ POWOŁAŁ FELUCHNO DO SIEBIE
CHOĆ MOŻE TERAZ LEPSZE WIEDZIESZ ŻYCIE
BO MOŻE JESTEŚ ANIOŁEM NA NIEBIE
ALEŻ CZY STWÓRCA MA ANIOŁÓW MAŁO
ŻE CIEBIE JEDYNE UKOCHANE DZIECIĘ
ODEBRAŁ MATCE I CÓŻ JEJ ZOSTAŁO,
TYLKO BÓL ROZPACZ I PUSTKA NA ŚWIECIE

niedziela, 24 marca 2013

Jan Szczekowski #

Stare Powązki
kwatera 30/wprost (I)
[fot z dn. 01.08.2012]
[1904]
treść:

Ś. P.
JAN SZCZEKOWSKI
ADWOKAT PRZYSIĘGŁY
PRZEŻYWSZY LAT 43
ZMARŁ DNIA 31 STYCZNIA 1904 R.

Ś. P.
WŁADYSŁAW SZCZEKOWSKI
ŻYŁ LAT 19  ZM. D.  27 KWIETNIA 1909 R.

Ś. P.
z GAREGULSKICH HELENA
SZCZEKOWSKA
ŻYŁA LAT 52  ZM. 3 VII
1915 R.


sobota, 23 marca 2013

Dawid Rosenblum **

Stare Powązki
kwatera 38 (III)
[fot. z dn. 14.07.2012]
nagrobek - Antoni Olesiński

treść:

Ś. P.
DAWID KAROL
ROSENBLUM
UR. D. 3 MAJA 1834 R
ZM. D. 30 WRZEŚNIA 1893 R.
------------------------
CZEŚĆ JEGO ZACNEJ PAMIĘCI

Ś. P.
JULJAN ARNOLD
ROSENBLUM
UR. 1864 R. ZM. 24 GRUDNIA 1916 R.

Ś. P.
GUSTAW ERNEST
ROSENBLUM
UR. 1866 R. ZM. 7 MAJA 1928 R

piątek, 22 marca 2013

Ludwika Kociołkiewicz *

Stare Powązki
kwatera 177 (I)
[fot. z dn. 04.08.2012]
nagrobek - brak danych (1898)
tekst:

TU KRES LUDZKICH WIELKOŚCI I ZNACZENIA
TU SIĘ KOŃCZĄ BOLEŚCI I UDRĘCZENIA
----------------
PRZECHODNIU UCZCIJ PAMIĘĆ POBOŻNEM WESTCHNIENIEM
TEJ KTÓRA SPOCZYWA POD TYM WIECZNYM KAMIENIEM
Ś. P.
LUDWIKA z MIECZNIKÓW
KOCIOŁKIEWICZOWA
ŻYŁA LAT 54 ZM.  27 GRUDNIA 1898 R.
                                                   MĄŻ ŻONIE

czwartek, 21 marca 2013

Ludwik Kociołkiewicz **

Stare Powązki
kwatera 29/wprost (V)
[fot. z dn. 04.08.2012]
nagrobek :
płyta z rzeżbą - Roman. S. Lubowiecki
medalion Arkadiusza Kociołkiewicza - Bartłomiej Mazurek (1901)
portret Apolinarego Kociołkiewicza - Apolinary Głowiński
napis nad rzeźbą:
GRÓB RODZINY LUDWIKA KOCIOŁKIEWICZA


treść:

Ś. † P.
APOLINARY
KOCIOŁKIEWICZ
ZMARŁ DNIA 5 PAŹDZIERNIKA 1920 R
PRZEŻYWSZY LAT 49

NAJDROŻSZEMU POLKOWI
Z WIARĄ  IŻ WKRÓTCE ZNÓW
BĘDZIEMY RAZEM
                                               MARIA
treść:

Ś. P.
LUCYAN
KOCIOŁKIEWICZ
ŻYŁ LAT 22
ZMARŁ W BOBRUJSKU 19 KWIETNIA
1889 R.
treść:

Ś. † P.
ARKADIUSZ
KOCIOŁKIEWICZ
ŻYŁ LAT 34
ZM. . D. 17 GRUDNIA 1901 R
----------------------
NAJUKOCHAŃSZEMU
SYNOWI i BRATU
TĘ PAMIĄTKĘ WZNOSZĄ
MATKA i RODZEŃSTWO