niedziela, 23 grudnia 2012

Mioduszewscy *

Stare Powązki
kwatera 3 (III)
[fot. z dn. 21.10.2012]
nagrobek - brak danych (1834)
medalion - Bartłomiej Mazurek
tekst na tablicach mało widoczny:
[odczytano]

Mioduszewskiemu Andrzejowi
KUPCOWI I OBYWATELOWI
M. WARSZAWY
zmarłemu w 31 r. życia
......................

TU SPOCZYWA
ELŻBIETA MIODUSZEWSKA
........................

Tu spoczywają Zwłoki
Trebickiey
W kwiecie młodości
Zmarłej
d. 6 Maja 1824 r.

treść:

Ś.+P.
EWARYST
KRÓLIKIEWICZ
INŻYNIER KOMUNIKACJI
UR. 23 MAJA 1851
ZM. w WARSZAWIE
3 WRZEŚNIA 1897 R.
treść:

Ś.+P.
EWARYST
KRÓLIKIEWICZ
B. OFICER WOJSK POLSKICH
ŻYŁ LAT 58
ZM.W D. 27 LISTOPADA 1870 R.
treść:

Ś.+P.
EMILIA z RITTERÓW KRÓLIKIEWICZ
ŻYŁA LAT 64
ZM D. 26 PAŹDZIERNIKA 1878 R.
treść:

Ś.+P.
ZOFJA Z KRÓLIKIEWICZÓW
IBJAŃSKA
ŻONA REJENTA
ŻYŁA LAT 24
ZM. 28 MAJA 1907 R.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz